Skip to main content
 
 
 
 

Пакет Послуг "Вітаємо, Україно!"

Щоб допомогти Вам і Вашій родині облаштуватися в Канаді, ми пропонуємо Вам безкоштовні банківські рахунки, платіжні банківські картки та кредитні картки, а також надаємо наші основні фінансові послуги безкоштовно для Вас на протязі трьох років.Наш Пакет Послуг “Вітаємо, Україно!” призначений для осіб віком від 18 років та включає:

Банківські Рахунки

 • Безкоштовний Розрахунковий рахунок -  що включає безкоштовні чеки *
 • Безкоштовний Ощадний рахунок -  отримуйте відсотки на свої заощадження *
 • C$150 будуть зараховані за Вас як Ваш членський внесок трьома депозитами по 50 доларів кожного року при умові, що ваш рахунок продовжує бути активним**

Дебетові картки

 • Безкоштовна дебетова картка для отримання готівки в банкоматах та для розрахунків в магазинах *
 • Ліміт для знаття готівки в банкоматах $500 (канадських доларів) на день
 • Ліміт для оплати карткою в магазинах $750 (канадських доларів) на день

Кредитні картки

 • Кредитна картка з кредитним лімітом до С$1,500 без річної оплати***

Міжнародні банківські грошові перекази

 • Оплата не стягується за грошові перекази надіслані рідним або друзям-українцям до України та до сусідних країн

Ви вже готові видчиняти рахунок з нами?

Перша Опція

 • Ви можете відчинити Ваш рахунок онлайн
 • Натисніть цю кнопку   
 

Друга Опція - Якщо Ви вже знаходитесь в Канаді

 • Якщо Ви бажаєте особисто відчинити рахунок в відділенні, будь ласка, зателефонуйте до найближчого до вас відділення, щоб призначити зустріч з нашим україномовним спеціалістом.
 • У нас 13 відділень по всій провінції Онтаріо. Щоб знайти найближче до Вас відділення, натисніть тут 
 
 • Зателефонуйте до найзручнішего для вас відділення УКС, щоб призначити зустріч
 • Для відкриття рахунку Вам буде потрібно:
  • призначити зустріч з нашим україномовним спеціалістом
  • два офіційні посвідчення Вашої особи (одне повинно бути з Вашою фотографією) такі, як Паспорт, Канадська Віза або Дозвіл на Роботу.
 • Наші досвідчені україномовні співробітники в наших відділеннях та в Контакт-центрі допоможуть Вам за кожним кроком.
Якщо Ви потребуєте допомогу, щоб сконтактувати з відділенням, будь ласка зателефонуйте чи пошліть електронний запит до нашого Контакт-центру по цих номерах: 1.800.461.0777 або 416 922 4407 чи на електронну скриньку: ucucentre@ukrainiancu.com

 

Якщо у Вас виникнуть запитання і Ви бажали б поговорити з нашим представником, будь ласка, зателефонуйте до нашого Контакт-центру по цих номерах телефону: 

По Канаді: Безкоштовно - 1.800.461.0777

З України: +380 89 324 0486  

З Польщі: +48 22 397 16 11   

Про Українську Кредитову Спілку (УКС)

Українська Кредитова Спілка є канадською фінансовою установою, яка була створена у 1944 році і підлягає державному регулюванню через Регуляторний Орган по Фінансових Послугах (FSRA) провінції Онтаріо. УКС проводить усі свої бізнесові операціі та тримає всі свої активи на території Канади, та співпрацює з міжнародною банківською мережою. Всі депозити на розрахункових та ощадних рахунках є надійно захищені та застраховані до $250,000 доларів через Регуляторний Орган по Фінансових Послугах (FSRA) провінції Онтаріо.

Понад 75 років УКС служить ширшій спільноті в Канаді та в Україні. Ми продовжуємо підтримувати розвиток українського культурного, освітнього, релігійного та громадського життя в Канаді, а також всі організації та людей, які борються за збереження свободи і незалежності України. Якщо Ви поділяєте наші цінності, ласкаво просимо приєднатися до нашої громади. 

* Всі звичайні кожноденні банківські транзакціі є безкоштовними. Для отримання додаткової інформації про інші оплати, дивіться нашу брошуру тут Fee Schedule.

** Якщо Ви вирішите зачинити Ваш рахунок, ми можемо стягнути оплату за його закриття. Для отримання додаткової інформації, натисніть тут Fee Schedule.

*** Умови діють і можуть бути змінені. Натисніть тут Classic Mastercard ® - Ukrainian Credit Union  (тільки англійскою мовою), щоб більше дізнатися про наші кредитні картки.

UCU Welcome Ukraine Package

­­To help you and your family settle in Canada we put together a Welcome Ukraine Package and waived the fees for key financial products and services for three years.  The Welcome Ukraine Package is for adults, 18+, and includes:

Bank Accounts

 • No-fee Chequing Account – including free cheques
 • *No-fee Savings Account – earn interest on your savings
 •  $150 membership fee deposited in 3 yearly installments of $50 for active accounts only**

Debit Card

 • No-fee Debit Card - for ATM cash withdrawals and in-store purchases
 • *$500 daily ATM debit card withdrawal limit
 • $750 daily in-store debit card withdrawal limit

Credit Card

 • Credit Card – up to $1,500 credit limit and no annual fee ***

International Wire and Money Transfers

 • Fees waived when sending money to family or friends in Ukraine or in neighbouring countries 

Ready to open an account with us?

Option 1 

 • You can apply to open an account online.

CLICK HERE

Option 2 - If you are already in Canada

 • If you prefer to open an account in person please call your nearest UCU Branch to make an appointment to speak with a Ukrainian–speaking member services representative.
 • We have 13 branches throughout Ontario. To find the nearest branch use our Branch/ATM locator:
 
 • Call your preferred local UCU Branch and schedule an appointment
 • To open an account, you will need:
  • an appointment with a Ukrainian–speaking member services representative  
  • two pieces of government-issued identification (one of which must include your photo) such as a Passport, Canadian Visa or Work Permit.
 • Our trained Ukrainian-speaking staff – in our branches and on the phone at our Contact Centre – are on hand to help you with the set-up process 

If you need assistance with reaching a branch, please, call or email our Contact Centre at
Toll-Free: 1.800.461.0777 or 416 922 4407
or ucucentre@ukrainiancu.com 

 

If you have any questions and want to speak to one of our representatives please call our Contact Centre: 

From Canada: Toll-Free: 1.800.461.0777

From Ukraine: +380 89 324 0486  

From Poland: +48 22 397 16 11  


About Ukrainian Credit Union Limited (UCU)

Ukrainian Credit Union Limited is a Canadian financial institution established in 1944 and is regulated by the Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA). UCU conducts all business and holds all its assets in Canada and has connections to the international banking network. The deposits in all savings and chequing accounts are protected and insured for up to $250,000 by FSRA.

For over 75 years, UCU has served its broader community both in Canada and Ukraine. We support the maintenance and growth of Ukrainian cultural, educational, religious and community life in Canada as well as provide support to the organizations and people who fight to preserve the freedom and sovereignty of Ukraine. If you share these values you are welcome to join our community.

*No charge for all basic everyday personal banking for 3 years from opening your account. For all other applicable fees, please see our Fee Schedule for more infomation

**When you close your account a closing fee may be charged. Please, see our Fee Schedule for more information.

***Conditions apply and are subject to change. Classic Mastercard ® - Ukrainian Credit Union.