Skip to main content
 
 
 
 

Ukrainian Credit Union Limited (UCU) Elects First Female Chair

Toronto, ON, May 1, 2023

The UCU Board appointed Dr. Natalia Lishchyna as its first female chair following the credit union’s 79th Annual General Meeting held in Toronto on April 26, 2023. She first joined the UCU Board in 2017 and has served as Vice Chair for the past three years.

Dr. Lishchyna succeeds Yaroslaw Borys who reached his term limit as Board Chair. “I am honoured to join an esteemed group of predecessors who have led Ukrainian Credit Union over the last 79 years,” said Dr. Lishchyna. “I’m especially thankful to Slawko Borys for his wisdom, energy and exemplary dedication to the role of Chair of the Board for the past five years.” She looks forward to working with the Board, Management and Staff to continue building a bright future for UCU members and the Ukrainian Canadian community. Mr. Borys will remain on the board in the capacity of Director.

Over 250 UCU members attended the event in person this year, after three years of pandemic restrictions shifted the AGM to be broadcast over Zoom. Board Chair, Yaroslaw Borys and CEO, Taras Pidzamecky presented the 2022 Annual Report which showed record earnings and its continued support of worthy causes in both the Ukrainian and broader Canadian community. Over $1 million was invested in supporting those displaced to Canada by russia’s illegal full-scale invasion of Ukraine, and to provide humanitarian and non-lethal support to Ukraine’s military and civilian population.

UCU made two donations during the AGM. Alexandra Chyczij, President of the Ukrainian Canadian Congress was presented with a $15,000 donation, and Most Reverend Bishop Bryan Bayda of the Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern Canada, accepted a $10,000 donation for the church’s missionary work in the Maritimes and Newfoundland.

The full 2022 Annual report may be found at https://www.ukrainiancu.com/about-us/agm/annual-reports 

Українська Кредитова Спілка (УКС) вперше обрала жінку на посаду Голови Ради

Торонто, Онтаріо, 1 травня 2023 р.

Рада директорів УКС призначила д-ра Наталію Ліщину своєю першою жінкою-головою після проведення 79-х річних загальних зборів кредитової спілки, що відбулися в Торонто 26 квітня 2023 року. Наталія Ліщина вперше приєдналася до Ради директорів УКС в 2017 році, а останні три роки працювала заступником голови.

Д-р Ліщина змінила на цій посаді Ярослава Бориса, який закінчив свій термін на посаді голови ради. «Для мене велика честь приєднатися до шановної групи попередників, які керували Українською Кредитовою Спілкою протягом останніх 79 років», – сказала д-р Ліщина. «Я особливо вдячна Славкові Борису за його мудрість, енергію та взірцеву відданість ролі голови ради протягом останніх п’яти років». Вона відзначила, що з нетерпінням чекає співпраці з Радою директорів, керівництвом та персоналом, щоб продовжувати будувати світле майбутнє для членів УКС та української канадської громади. Пан Борис залишиться в раді на посаді директора.

Понад 250 членів УКС цьогоріч відвідали захід особисто, після того, як через пандемію річні загальні збори три роки проводились через Zoom. Голова ради директорів Ярослав Борис та генеральний директор Тарас Підзамецький представили річний звіт за 2022 рік, який продемонстрував рекордні прибутки та постійну підтримку важливих справ як в українській, так і в ширшій канадській громаді. Понад 1 мільйон доларів було інвестовано в підтримку українців, які були змушені іммігрувати до Канади внаслідок незаконного повномасштабного вторгнення росії в Україну, а також у надання гуманітарної та нелетальної підтримки військовим та цивільному населенню України.

Під час річних загальних зборів УКС зробила дві пожертви. Олександрі Хичій, президенту

Конгресу українців Канади, було вручено пожертву в розмірі 15 000 доларів, а Преосвященний Єпископ Браян Байда з Української Католицької Єпархії Торонто і Східної Канади прийняв пожертву в 10 000 доларів на місіонерську роботу Церкви в атлантичних провінціях та Ньюфаундленді.

З повним річним звітом за 2022 рік можна ознайомитися за посиланням https://www.ukrainiancu.com/about-us/agm/annual-reports